Last updated on Tháng Mười 27th, 2023 at 04:03 chiều

Toàn cầu Vina sẽ báo giá tại kho Toàn cầu Vina tại 4/9/5 Đường 100, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM

Vận chuyển sẽ được thực hiện bởi khách hàng, đơn vị vận chuyển theo chỉ định của khách hàng. hoặc bên thứ ba khác.

Giá vận chuyển và thời gian vận chuyển tủy thuộc vào đơn vị vận chuyển từng thời kì.