Showing all 9 results

Hiển thị thanh bên
Hiển thị 9 24 36
beninca
Đóng

Motor cổng lùa Italia Beninca 800 kg BULL8 OM / OM.S

Motor cổng lùa Italia Benica cho cổng trượt dưới 800 kg
beninca
Đóng

Motor cổng lùa Italia Beninca 1000 kg BULL10M

Motor cổng lùa Italia Benica cho cổng trượt dưới 1000 kg
beninca
Motor cổng âm sàn Beninca Du.it: DU.350N, DU.350NGE, DU.350NV, DU.350NVE
Đóng

Motor cổng âm sàn Beninca DU.350

Beninca DU.350N, DU.350NGE, dành cho cổng cánh rộng dưới 3m / cánh

Beninca DU.350NV, DU.350NVE dành cho cổng cánh rộng dưới 4m / cánh

beninca
Motor cổng âm sàn Beninca: DU.IT14N - DU.IT14NE - DU.IT14NV - DU.IT14NVE - DU.IT24NVE
Đóng

Motor cổng âm sàn Beninca DU.IT

DU.IT14N, DU.IT14NE dành cho cổng cánh rộng dưới 3.5 m

DU.IT14NV, DU.IT14NVE dành cho cổng cánh rộng dưới 2.1 m

 
beninca
Motor cánh tay đòn Beninca BILL: BILL30M, BILL40M / BILL4024, BILL50M, BILL50ML
Đóng

Motor cổng cánh tay đòn Beninca BILL30M / BILL40M / BILL50M /BILL50ML

Nhiều phiên bản phù hợp cổng cánh rộng dưới 2.5m, 3.5m, 4m, 4.5m